Iso-Phos

Iso-Phos

527.0 sek

Primär membranfosfolipid för hjärncellerna.

Fosfatidylserin är en essentiell komponent i neuronala cellmembran. Iso-Phos tillhandahåller rent fosfatidylserin-isolat från Fidia Research Labs, den italienska tillverkare som ursprungligen utvecklade och forskade fram rent fosfatidylserin.