Glutathione

Glutathione

499.0 sek

Glutation är en kraftfull antioxidant som skyddar celler från toxiner som fria radikaler. Glutathione från Thorne Research är ett glutationstillskott med förlängd frisläppning som hindrar glutationet från att brytas ned av magsyra och matsmältningsenzymer.

Åldrandeprocessen förknippas med ökad oxidativ aktivitet och minskade nivåer av reducerat glutation. Detta verkar vara särskilt märkbart hos personer med försämrad kognitiv funktion. Omvänt tenderar personer som lever i mer än 100 år att ha högre aktivitet av glutationreduktas.